Dansk skatteret har i de seneste mange år ændret sig hastigt og er yderligere blevet påvirket af EU retten. At kende sine rettigheder indenfor skatteretten kan være uoverskueligt, og du risikerer at snyde dig selv, fordi du ikke kender reglerne i detaljer.

Aktieavancebeskatning, ejendomsavancebeskatning, overgangsregler, indgangsværdier, fraflytningsskat, dansk ejendomsværdiskat af bolig i udlandet, dobbeltbeskatningsoverenskomster ved indtægter og fradrag i udlandet. Der er nok at holde rede på. Lad os hjælpe dig med at få styr på skatten.

Vi tilbyder følgende skattemæssig rådgivning:

  • Selvangivelser for personer og selskaber,
  • Skattesager herunder forhandlig med skattemyndighederne,
  • Ind- og udstationering, tilflytning eller emigration, fraflytningsskat m.m.,
  • Virksomhedsskatteordningen, herunder kapitalafkastordning m.v.,
  • Skattefri virksomhedsomdannelse, aktieombytning, holding konstruktion,
  • Etablering af virksomhed, herunder rådgivning om de forskellige selskabs- og virksomhedsformer,
  • Generationsskifte herunder skatteplanlægning og skatteoptimering,
  • Fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, enten som skattepligtigtig eller skattefri transaktion,