Vores kunde og dennes ægtefællen havde købt aktier i Roskilde Bank på baggrund af kampagnebrevet, de havde købt aktierne gennem Roskilde Bank og havde holdt møde med deres fælles bankrådgiver. De opfyldte betingelserne for at modtage forligsmæssig erstatning. Problemet var bare, at det kun var manden, som havde modtaget kampagnebrevet og derfor var det kun manden, som var tilbudt erstatning. Vi anså, at begge ægtefællerne havde krav på erstatning, når brevet er sendt til fællesadressen og når begge ægtefæller havde købt aktier på baggrund af den samme anbefaling.

Pengeinstitutankenævnet er enige med os og har tilkendt vores kunde erstatning. Vi ønsker tillykke med erstatningen. Sagen er identisk med en anden sag, sag. nr. 182/2014, som er offentliggjort på Pengeinstitutankenævnets hjemmeside.

Ankenævnets begrundelsen i ovennævnte sag nr. 182/2014 var bl.a. at:

“Ankenævnet lægger i overensstemmelse med klagerens oplysninger til grund, at hun var kunde i Roskilde Bank, at aktietegningen skete efter en fælles beslutning mellem ægtefællerne på grundlag af kampagnebrevet, og at købesummen blev trukket på deres fælleskonto i banken. Under disse omstæn-digheder finder Ankenævnet, at det ikke har betydning, at kampagnebrevet alene var rettet til M, og at klageren skal stilles, som om brevet var stilet til hende.”