Status på sagsbehandlingen
I december 2013 blev der som bekendt indgået forlig mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) idet Forbrugerombuds-manden anså aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007 for vildledende. Forliget indebar, at aktionærer som havde erhvervet aktierne inden for nogle bestemte perioder og at købet var sket igennem Roskilde Bank og var sket på baggrund af modtagelsen af et kampganebrev udsendt af Roskilde Bank. Forliget indebar, at aktionæren ville modtaget en erstatning på 60% af tabet. Vi har primo 2014 afholdt flere arrangementer på Hotel Prinsen i Roskilde hvor jeg har orienteret om forliget og dets konsekvenser.

Den 20. maj 2014 var der frist for aktionærerne til at acceptere det fremsendte forligstilbud. De aktionærer, som har modtaget forligstilbud har accepteret det og burde på nuværende tidspunkt have modtaget erstatningen på de 60%.

Herudover er der en del aktionærer, som ikke har modtaget forligstilbud, men hvor jeg mener at de opfylder betingelserne i forliget. Disse sager har jeg i gennem 2014 påklaget, først til Finansiel Stabilitet og dernæst til Pengeinstitutankenævnet. Pengeinstitutankenævnet har så sendt vores bemærkninger tilbage til Finansiel Stabilitet til udtalelse.  Disse udtalelser afventer jeg så nu, og status pr. den 28. februar 2015 er den, at jeg i disse sager endnu ikke har modtaget en endelig afgørelse. Jeg har en forventning om, at der vil komme en afklaring i løbet af marts måned 2015. Har jeg ikke modtaget svar inden udgangen af marts måned 2015 vil jeg kontakte Forbrugerombudsmanden og bede ham om at presse på for en afslutning af sagerne.

Vi havde en svarfrist den 20. maj 2014 (12 uger jf. forliget). At der endnu ikke er truffet afgørelser i de påklagede sager er naturligvis dybt utilfredsstil-lende for de involverede. Jeg kan love jer, at jeg gøre mit bedste for at presse på for  en afslutning af sagen her mere end 6 år efter at Roskilde Bank krakkede.

Jeg har den 3. marts 2015 rykket for svar på de mange sager, som endnu ikke er færdigbehandlet hos Finansiel Stabilitet. Pengeinstitutankenævnet oplyste mig, at der i flere sager endnu engang er givet yderligere udsættelse med besvarelsen. Dette er naturligvis helt uacceptabelt at sagsbehandlingen endnu engang trækker ud. Jeg har derfor endnu engang skrevet til Forbrugerombudsmanden.

p.s. jeg vil snarest opdatere dette indlæg med de skattemæssige konsekvenser af tab på aktier.