Nyheder

Alt om aktuelle sager, emner og lovgivninger samt nyhedsbreve

Roskilde Bank/Finansiel Stabilitet underkendt i Pengeinstitutankenævnet

Vores kunde og dennes ægtefællen havde købt aktier i Roskilde Bank på baggrund af kampagnebrevet, de havde købt aktierne gennem Roskilde Bank og havde holdt møde med deres fælles bankrådgiver. De opfyldte betingelserne for at modtage forligsmæssig erstatning. Problemet var bare, at det kun var manden, som havde modtaget kampagnebrevet og derfor var det kun […]

Fradrag for tab på aktier i Roskilde Bank A/S

Fradrag for tab på aktier i Roskilde Bank A/S
Med virkning fra 2010 er nogle af reglerne i aktieavancebeskatningsloven ændret. Bl.a. er det tidligere begreb “børsnoterede aktier” erstattet af begrebet “aktier optaget til handel på et reguleret marked”.

Når aktierne suspenderes fra handel på et reguleret marked, kan de ikke længere handles på et reguleret marked, men […]

Nyt om Roskilde Bank sagen

Status på sagsbehandlingen
I december 2013 blev der som bekendt indgået forlig mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) idet Forbrugerombuds-manden anså aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007 for vildledende. Forliget indebar, at aktionærer som havde erhvervet aktierne inden for nogle bestemte perioder og at købet var sket igennem Roskilde Bank og var sket på baggrund af modtagelsen af […]