Hvis du har bolig i udlandet er der flere skattemæssige forhold, som du skal være opmærksom på i relation til din danske selvangivelse.

Ejendomsværdiskat og fast ejendom i udlandet

Hvis du har hus, sommerhus, fritidshus eller ejerlejlighed i udlandet, skal du oplyse det til SKAT. Du skal nemlig altid selvangive din udenlandske ejendom til SKAT, når du er fuldt skattepligtig til Danmark.

Du skal måske også betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom. Det afhænger af, i hvilket land din udenlandske ejendom ligger, og om Danmark har skatteaftaler om formueskat med det pågældende land.

Hvis du skal betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom, kan du efter de generelle regler få modregnet betalt udenlandsk skat på ejendommen, hvis skatten ligner den danske ejendomsværdiskat.
Selvom du måske ikke kommer til at betale dansk ejendomsværdiskat af din udenlandske ejendom, skal du altid huske at selvangive den i Danmark.

Lejer du din ejendom ud?

Hvis du har lejet din udenlandske ejendom ud, skal du selvangive lejeindtægten – du får dog også fradrag for en række udgifter. Der gælder de samme regler, som hvis ejendommen lå i Danmark.

Hvis du har betalt skat af udlejning af ejendommen, får du nedslag i den danske skat med de betalte udenlandske skatter.

Hvis du udlejer ejendommen i en del af året og har gæld med pant i den udenlandske ejendom, skal du selvangive renteudgifterne.

Salg af din udenlandske ejendom

Uanset om du sælger en udenlandsk eller en dansk ejendom er det de danske skatteregler, der afgør om du kan sælge din ejendom skattefrit. Har du brugt ejendommen helt eller delvist privat og hvis grunden er under 1400 m2, vil du ikke blive beskattet af en eventuel fortjeneste i Danmark. Har du derimod kun brugt ejendommen til udlejning, skal du betale skat af fortjenesten, når du sælger.

Du skal måske betale skat i udlandet af en fortjeneste ved salget. Der gælder forskellige regler afhængigt af, i hvilket land din ejendom ligger.
Hvis du har betalt skat i udlandet af fortjenesten af salget, kan du under visse forudsætnin-ger få nedslag for denne skat i din danske skat.

Driver du en virksomhed, der opfører eller køber fast ejendom med henblik på videresalg, skal fortjeneste og tab ved videresalg af den udenlandske ejendom beskattes som nærings-indkomst.

Kontakt os for yderligere information om, hvordan din udenlandske ejendom skattemæssigt skal behandles i Danmark.