Udenlandsk løn
I Danmark bygger beskatningen af indkomst på globalindkomstprincippet. Det betyder, at personer, der bor her i landet og arbejder i udlandet, er skattepligtige til Danmark af deres samlede skattepligtige indkomster. Løn fra udlandet skal derfor regnes med, når den samlede indkomst gøres op.

Udenlandsk løn bliver dog ikke beskattet fuldt ud både her og i udlandet. Den danske skat nedsættes nemlig i de fleste tilfælde, når lønnen også beskattes i udlandet.

Skattenedsættelsen finder sted efter ét af disse tre regelsæt:

  • En dobbeltbeskatningsaftale
  • Ligningslovens § 33
  • Ligningslovens § 33A.

Du skal som udgangspunkt også betale AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag).

Læger og sygeplejersker
Mange danske læger og sygeplejersker tager ofte kortere eller længere vikariater i udlandet. Vi har mange års erfaring i at rådgive omkring de skattemæssige forhold i forbindelse med sådanne vikariater. Skatten til Danmark af den udenlandske løn afhænger af flere forhold,  f.eks. om der er
indgået en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land,  om ansættelsen er sket gennem vikarbureau eller direkte med et udenlandsk hospital.

Reglerne er komplekse og der kan væres meget store skattebesparelser I at få selvangivet disse indtægter korrekt. Kontakt os for en individuel
gennemgang af din situation, gerne inden du underskriver ansættelseskontrakten.

Selvangivelse
Udenlandsk løn skal regnes med, når den danske indkomst skal gøres op. Hvis din arbejdsgiver er indeholdelsespligtig, sker opgørelsen gennem en indberetning fra arbejdssgiveren til SKAT.

Selvangivelse for udenlandsk indkomst
Hvis du er skattepligtig til Danmark, men har udenlandsk indkomst, skal du udfylde Selvangivelse for udenlandsk indkomst. Har du udenlandsk virksomhedsindkomst, skal du udfylde Selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Hvis du i et indkomstår har fået løn i flere lande, skal du udfylde en selvangivelse for hvert land eller indtaste hvert land for sig på Tast selv.

Fradrag for arbejde i udlandet
Du kan få:

  • Rejsefradrag, hvis du ikke får skattefri rejsegodtgørelse, når du arbejder i udlandet.
  • Kørselsfradrag, hvis du ikke får skattefri kørselsgodtgørelse på samme måde, som da du arbejdede i Danmark.
  • Fradrag for fagligt kontingent, arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag.

Ekstra fradrag, hvis du arbejder med eksport i udlandet for en dansk virksomhed.

Kontakt os for yderligere oplysninger.